Postupy a metody

PDF Všeobecné metodické pokyny Stáhnout
PDF Pravidla pro sestavení výkazu výměr Stáhnout
PDF Postup zpracování rozpočtu Stáhnout
Obrázek Schéma Cost Management Stáhnout
XLS Třídník SfB Stáhnout

Ukázky rozpočtů

XLS Propočet Stáhnout
XLS Rozpočet Stáhnout

Publikační činnost

PDF Ukázka publikace Kalkulace cen stavebních prací a materiálů Stáhnout
PDF Ukázka sazebníku rozpočtářských prací Stáhnout
PDF Článek pro IBF 2005 (H. Kalivodová) Stáhnout
PDF Článek pro IBF 2005 (V. Meloun) Stáhnout
PDF Článek pro časopis Stavitel Stáhnout

Ostatní dokumenty

PDF Etický kodex Asociace rozpočtářů Stáhnout