Střední průmyslové školy a vysoké školy se zabývají cenami stavebních prací jen okrajově a pro skutečnou praxi velmi nedostatečně. Poptávka po odbornících v této oblasti je ale na pracovním trhu veliká. Stávající vzdělávací instituce nedokáží mladé lidi na profesi rozpočtáře – kalkulanta připravit.

Připravili jsme pro vás dva stupně kurzů - oceňování stavebních prací. Jednoznačnou prioritou je pro nás profesionální přístup při sestavování kurzů bez rozdílu počáteční úrovně znalostí. Vyberte si kurz, který plně vyhovuje vašim požadavkům. Pokud si nejste jisti nebo byste rádi měli více bližších informací, rádi vám po konzultaci navrhneme či vytvoříme optimální kurz s přihlédnutím k Vaším potřebám.

Kurzy jsou určené profesním začátečníkům, investorům, projektantům, rozpočtářům a kalkulantům, manažerům a všem ostatním, pro které jsou kurzy důležité pro jejich osobnostní a profesní rozvoj. Jsou určeny též pracovníkům státní správy, kteří spravují nemalou část veřejných rozpočtů a znalost cenotvorby stavebních prací je pro jejich povolání nezbytná.

Program kurzů kombinuje výklad s diskuzí a praktickými ukázkami na konkrétních příkladech za maximálního vyžití výpočetní techniky a projektoru.

Každý účastník má k dispozici svůj „vlastní“ počítač, na kterém si za dohledu kvalifikovaného lektora získané poznatky přímo osvojuje. Maximální počet účastníků je 9, což zaručuje individuální přístup školitele.