Specializujeme se na sestavování výkazů výměr pro výběrová řízení, sestavujeme rozpočty a kalkulace pro stavební projekty pro investory i dodavatele. Prvořadou je pro nás loajálnost vůči klientovi a záruka zachování firemního tajemství.

Stavba, produkt stavební činnosti, je vždy individuální proces. Stavba je neopakovatelná činnost. Staví se vždy na různých místech, v různých klimatických podmínkách, různou technologií, ze surovin z různých zdrojů. 

Důležitější než standardní databáze cen stavebních prací je pro nás projekt. V našich výkazech výměr a rozpočtech popisujeme a oceňujeme projekt. Standardní databáze jsou pro nás pouze podkladem, na kterém stavíme cenu stavby. Naši rozpočtáři znají technologie, základní technické normy i způsob výstavby, a proto umí dobře ocenit i nejednoznačně specifikované práce.

Pro oceňování využíváme nejmodernější oceňovací nástroje společnosti Callida, s.r.o.

 

 

Rozdělení služeb podle fáze zakázky

Propočet v předprojektové přípravě - objemové ukazatele
- hrubé konstrukční prvky
Předběžný rozpočet - položky stavebních prací a HKP
- všeobecné konstrukce a práce (prelimináře)
Podklady pro výběr dodavatele a kontrolní rozpočet - komerční projekty
- veřejné zakázky (zákon 40/2004 Sb)
Kalkulace cen stavebních prací - firemní kalkulační vzorec
- individualizace přímých nákladů a výrobní režie
Porovnání a vyhodnocení cenových nabídek - jako celek
- po položkách
Průběžné sledování stavby - průběžná fakturace, konečná faktura, výrobní faktura
- tvorba a projednávání dodatků
- kontrola nákladů
Vyhodnocení stavby - rozbor konečné ceny stavby
- přehledné zpracování dat

 

Naši kalkulanti volí nejvhodnější realizovatelné technologické alternativy zakázky a věnují pozornost detailnímu zpracování optimální cenové kalkulace.

Máme bohaté zkušenosti se sestavováním rozpočtů pro administrativní budovy, bytové domy, rodinné domy, polyfunkční objekty, občanské stavby, dopravní stavby, průmyslové stavby, infrastrukturu. V rozsahu od malého rozpočtu na rodinný dům až po objekty za miliardy korun. Viz naše reference.