V kurzu Oceňování stavebních prací účastníci získají znalosti v oblasti jednotlivých typů oceňování, kalkulačních vzorců, kalkulace přímých a nepřímých nákladů a mnoho dalšího.

Účastníci si tak formou praktických postupů rozšíří své znalosti v problematice oceňování staveb, sestavování rozpočtů a kalkulací, které mohou okamžitě začít využívat v praxi.

 

Kurzy probíhají vždy od 9:00 do 16:00. Umístění učebny a spojení naleznete v sekci kontakty.

 

Cena:

Cena třídenního kurzu OSP je 13.200 Kč. Cena zahrnuje učební materiály, občerstvení a oběd.

 

 

Termíny a rezervace

 

 

Osnova kurzu OSP:

 • Dokumentace pro oceňování
  • kvalitativní a dodací podmínky
  • všeobecné smluvní podmínky
 • Druhy (typy) oceňování
 • Informační zdroje, databáze
 • Třídění položek rozpočtu
 • Soupis prací a dodávek
 • Zjišťování výměr
 • Kalkulační metody a postupy
 • Pravidlo 80/20
 • Kalkulační vzorec
  • přímé náklady, nepřímé náklady, zisk
  • rozvrhové základny
 • Kalkulace přímých nákladů
  • náklady na hmoty
  • pořizovací náklady
  • mzdové náklady
  • nasazení strojů a drobné mechanizace
  • ostatní přímé náklady
  • subdodávky
 • Kalkulace výrobní režie a zařízení staveniště
 • Správní režie
 • Zisk
 • Fakturace
 • Výsledná kalkulace
 • Cenový management

Cíle kurzu OSP:

 • sestavit kvalitní rozpočet
 • samostatně oceňovat stavební práce
 • vyhodnocovat nabídky
 • kalkulovat náklady stavebních prací
 • aplikovat metody nákladového řízení

Určeno:

Kurzy jsou určené rozpočtářům a kalkulantům, projektantům, investorům, manažerům a pracovníkům státní správy, pro které je znalost cenotvorby stavebních prací nezbytná.

Vzdělávací kurz neprobíhá v oceňovacím systému euroCALC, předmětem kurzu jsou obecné principy oceňování.