foto1 2Jste stavební firma? Zpracujeme pro Vás nabídkový rozpočet včetně výkazu výměr oceněný kalkulační metodou.

Umíme stanovit přímé náklady na základě firemních podkladů a náklady výrobní režie odpovídající místu a času stavby. Doplníme náklady správní režie, zisk a riziko, neboť to jsou položky kalkulace dotvářející cenu díla. Jsou to položky, které by měly ovlivňovat výši ceny v soutěži.

Pokud bude cena stavby dobře kalkulována, stane se její využívání na stavbě pro stavební firmu samozřejmostí. Kalkulace se stane nástrojem pro efektivní řízení stavby.

Výhodou našich kalkulantů je to, že dokáží svoje výpočty vysvětlit. Námi zpracované kalkulace nemohou vést k povědomí managementu, že kalkulace, jsou hrubě zkreslené, a tudíž nevyužitelné.