Místo stavby: Praha 4, u Pomníku

Charakter stavby: administrativní budova - novostavba

Autoři: AED Project, a.s.

Investor: Passerinvest Group a.s.

Questima vypracovala: Podklady pro výběrové řízení,cenová nabídka a Technické zabezpečení budov