Místo stavby: Evropská, Horoměřická, Praha 6

Charakter stavby: obchodně administrativní budova - novostavba

Autoři: AED Project, a.s.

Investor: Aniger, s.r.o.

Questima vypracovala: Podklady pro výběrové řízení, cenová nabídka a Technické zabezpečení budov