Místo stavby: Vodičkova 31/710, Praha 1

Charakter stavby: plyfunkční budova-rekonstrukce a dostavba

Autoři: Casua s.r.o.

Investor: Gallery Myšák s.r.o.

Questima vypracovala: Podklady pro výběrové řízení