Místo stavby: Pražský hrad - Rožmberský palác a ústav šlechtičen

Charakter stavby: rekonstrukce objektu č.p. 2, Rožmberský palác a ústav šlechtičen

Autoři: D a M, spol. s.r.o.

Investor: Správa Pražského hradu

Questima vypracovala: Podklady pro výběrové řízení, cenová nabídka