Místo stavby: Praha 6

Autor: Ing. arch. Jaroslav Šafer, Ing. arch. Oldřich Hájek

Projektant: AED Project, a.s.

Investor: Městská část Praha 6

Questima vypracovala: Podklady pro výběrové řízení a kontrolní ocenění