Místo stavby: Komenského, Nymburk

Charakter stavby: dostavba - učebny, auditorium, mediatéka sportovní sál, byt školníka, sadové úpravy, pěší zóna

Autoři: AED Project, akad. arch. Josef Matyáš

Investor: město Nymburk

Questima vypracovala: Podklady pro výběrové řízení, cenová nabídka