Autor: Ing. arch. MgA. David Mateásko - Studio M.A.D.

Investor: Domy Květnice Development s r.o.

Zpracovatel: AED Project a.s., Ing. Aleš Marek

Questima vypracovala: Podklady pro výběrové řízení a kontrolní ocenění