Místo stavby: Praha 5

Charakter stavby: 139 bytů, kancelářské prostory, parking, terénní úpravy

Investor: Navatyp, a.s.

Autoři: Ing. Arch. Jiří Zavadil, Ateliér Zavadil

Projektant: AED project