Místo stavby: Jankovcova 53, Praha 7 - Holešovice

Charakter stavby: střešní nástavba administrativní budovy B1

Autoři: CMC architects

Investor: Hall s.r.o.

Questima vypracovala: Podklady pro výběrové řízení, cenová nabídka